Osto-, hyvitys- ja palautuskäytäntö - BagInBox

.Tervetuloa BagInBoxiin!

Nämä ehdot määrittelevät https://baginbox.store/ -sivuston käyttöä koskevat säännöt ja määräykset.

Kun käytät tätä verkkosivustoa, oletamme, että hyväksyt nämä ehdot. Älä jatka BagInBoxin käyttöä, jos et hyväksy kaikkia tällä sivulla mainittuja ehtoja.

Yleistä tietoa

1. Ehdot

1.1. Myyjä – tavaratilauksessa mainittu oikeushenkilö, jonka tavarat myydään baginbox.store-verkkosivustolla näiden sääntöjen mukaisesti ja joka on vastuussa Ostajan tekemän tilauksen toteuttamisesta. Tavaratilauksessa on ilmoitettu myyjän yhteystiedot, jonka kanssa näiden sääntöjen mukainen tavaran osto-myyntisopimus tehdään.

1.2. Baginbox.store – on sivusto osoitteessa www.baginbox.store , joka sisältää Myyjän myytävät tavarat ja jota hallinnoi Liettuan tasavallan VĮ “Registrų centras”, yksityinen oikeushenkilö UAB “LIPIS”, oikeushenkilötunnus 303047531 , ALV-tunnus LT100007710619, rekisteröinti- ja kirjeosoite Rąžės g. 27, Peskojų k., LT-92385 Klaipėdos r. 

1.3. Ostaja – 1) työkykyinen henkilö eli täysi-ikäinen henkilö, jonka kykyjä ei tuomioistuimen määräyksellä rajoiteta; 2) oikeushenkilö.

1.4. Osapuolet – Ostaja ja Myyjä yhdessä.

1.5. Henkilötiedot – kaikki tiedot tunnistetusta tai tunnistettavissa olevasta luonnollisesta henkilöstä (rekisteröidystä); tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, jonka henkilöllisyys voidaan määrittää suoraan tai välillisesti erityisesti tunnisteen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon ja Internet-tunnisteen, tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysisen tunnuksen perusteella. fysiologisesta, geneettisestä, henkisestä, taloudellisesta, kulttuurisesta tai sosiaalisesta identiteetistä.

1.6. Säännöt – säännöt ovat seuraavat Osto-, palautus- ja palautuskäytäntö, joita sovelletaan jokaiseen Ostajan Baginbox.storen ostokseen sekä jokaiseen Ostajan ja Myyjän välillä solmimaan osto- ja myyntisopimukseen.

1.7. Tili – Tulos Ostajan rekisteröitymisestä Baginbox.store-sivustoon https://baginbox.store/ käyttösääntöjen perusteella, mikä luo henkilökohtaisen Ostajatilin, joka suojaa hänen henkilötietojaan ja tilaushistoriaansa.

1.8 Tietosuojakäytäntö – Baginbox.storen hyväksymä asiakirja, joka sisältää perussäännöt henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta, käsittelystä ja tallentamisesta Baginbox.storen kautta. Kun käytät tätä verkkosivustoa, oletamme, että hyväksyt nämä ehdot. Älä jatka BagInBoxin käyttöä, jos et hyväksy kaikkia tällä sivulla mainittuja ehtoja. Lue tietosuojakäytäntö ennen verkkosivuston käyttöä: https://baginbox.store/privacy-policy/ .

1.9. Kauppa – sähköinen kauppa, joka sijaitsee osoitteessa https://baginbox.store/.

1.10. Sopimus – Ostajan ja Myyjän välillä solmittu kyseisten Tavaroiden osto- ja myyntisopimus, joka katsotaan syntyneeksi tilauksen jättämisestä. Ostajan ja myyjän tekemien sopimusten ehtojen katsotaan olevan identtiset tilauksen tekohetkellä voimassa olevien Sääntöjen ehtojen kanssa ja osapuolet tekevät tällaisia ​​sopimuksia aina kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. tilauksen tekemisestä.

1.11. Tilaus – Tavaratilaus, joka sisältää samassa tilauksessa mainitut tavarat, jotka Ostaja haluaa ostaa Myyjältä.

2. Yleiset säännökset

2.1. Käyttämällä bagibox.store-verkkosivustoa ja tekemällä tilauksen ostaja hyväksyy osto-, hyvitys- ja palautuskäytännöt sekä tietosuojakäytännöt. 

2.2. Luodessaan tilin Baginbox.store-kauppaan Ostaja vahvistaa säännöt ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä. Kun Ostaja on hyväksynyt Säännöt ensimmäisen rekisteröinnin (tilin luomisen) yhteydessä, Säännöt koskevat kaikkia Ostajan Baginbox.store-kaupoissa tehtyjä ostoksia ja kaikkia Myyjien kanssa tehtyjä sopimuksia, kunnes päivitetyt säännöt julkaistaan ​​osoitteessa www.baginbox.store. Sääntöjen päivityksen jälkeen ne ovat voimassa niiden julkaisemisesta www.baginbox.store.

2.3. Vain Sääntöjen kohdassa 1.3 määritellyillä Ostajilla on oikeus ostaa Baginbox.storesta. Hyväksymällä säännöt ja tutustumalla Tietosuojakäytäntöön (Sääntöjen kohta 2.4) ja Baginbox.storen osto-, palautus- ja palautuskäytäntöihin Ostaja vahvistaa, että hänellä on oikeus ostaa tuotteita Baginbox.storesta.

2.4. Markkinaolosuhteiden muuttuessa tai Liettuan tasavallan lainsäädännössä säädetyissä olosuhteissa Baginbox.storeilla on oikeus muuttaa, muuttaa tai täydentää sääntöjä. Ostajat saavat tästä tiedon kirjautuessaan Tilille tai baginbox.store-kauppaan tai luodessaan ostoskoria, mutta joka tapauksessa Sääntöjen päivityksen jälkeen Ostaja voi tehdä tilauksen vain, jos hän tutustuu ja hyväksyy sääntöjen uusi versio.

2.5. Ostajan tulee tutustua Baginboxin hyväksymiin ja julkisesti julkaistuihin Tietosuojakäytäntö. Ostajan henkilötiedot siirretään myös myyjälle, jolta ostaja ostaa Tavarat, ja tällaisia ​​henkilötietoja käsitellään tilauksessa määritellyn Myyjän vahvistaman menettelyn sekä ostajan hyväksymien turvallisuusvelvoitteiden mukaisesti. Baginbox.storen ja Myyjän välinen sopimus henkilötietojen turvallisuudesta.

2.6. Mikäli Myyjällä on oikeus tai velvollisuus toimittaa Ostajalle tietoja tai asiakirjoja sähköpostitse, Ostaja on kaikissa tapauksissa velvollinen toimittamaan Myyjälle Ostajalle kuuluvan toimivan sähköpostiosoitteen.

Tavaroiden tilaaminen, oikeudet ja velvollisuudet

3.1. Ostaja voi tilata tavarat Baginbox.storesta valitsemalla jonkin seuraavista tavoista:

3.1.1. rekisteröitymällä verkossa osoitteessa Baginbox.store (syöttämällä rekisteröintinimi ja salasana);
3.1.2. verkossa ilman rekisteröitymistä Baginbox.store:ssa;
3.1.3. puhelimella;
3.1.4. kirjallisesti ja sähköpostitse osoitteeseen info@baginbox.store.

3.2. Tilatessaan tavaroita jollakin Sääntöjen kohdissa 3.1.1 – 3.1.2 määritellyistä tavoista, ostajan tulee ilmoittaa Baginbox.store-järjestelmän asianmukaisissa tietokentissä tavaratilauksen asianmukaisen toteuttamisen edellyttämät henkilötiedot. , jotka Baginbox.store käsittelee tietosuojakäytännön mukaisesti.

3.3. Puhelimella tai sähköpostitse tehdyt tavaratilaukset käsitellään Sääntöjen mukaisesti ja niihin sovelletaan tietosuojaselosteen määräyksiä. Tekemällä tilauksen Ostaja hyväksyy säännöt ja niiden soveltamisen.

3.4. Kun ostaja, joka valitsi ostettavan tavaran ja loi tavarakorin, suorittaa kaikki tilauksen vaiheet, joista viimeinen on maksutavan valinta ja vahvistus, katsotaan osto-myynti-oikeussuhteeksi. on syntynyt Myyjän ja Ostajan välillä ja on tehty osto-myyntisopimus. Ostajalle ilmoitetaan tilauksen vahvistamisesta lähettämällä viesti Ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Myyjä lähettää Ostajalle tilausvahvistuksen yhteydessä linkin voimassa oleviin Sääntöihin Ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

3.5. Kaikki olennaiset tiedot tuotteesta ja sen ominaisuuksista löytyvät Baginbox.storen tuotekuvauksesta.

3.6. Jokainen Ostajan tilaus tallennetaan Baginbox.storeen ja Myyjän tietokantaan tietosuojakäytännössämme määritellyn menettelyn mukaisesti.

4. Ostajan oikeudet

4.1. Ostajalla on oikeus ostaa tavaroita ja tilata palveluita Baginbox.storesta näissä säännöissä säädetyn menettelyn mukaisesti.

4.2. Ostajalla on oikeus kieltäytyä tilauksesta näiden sääntöjen mukaisesti.

4.3. Ostajalla on oikeus peruuttaa Sopimus näissä säännöissä määrätyn menettelyn mukaisesti.

4.4 Ostajalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa ostamansa tavarat sääntöjen mukaisesti.

4.5. Ostajalla on muut näissä säännöissä, tietosuojaselosteessa, Baginbox.storen käyttösäännöissä ja EU:n säädöksissä säädetyt oikeudet.

5. Ostajan velvollisuudet

5.1. Baginbox-kauppaa käyttäessään Ostajan on täytettävä velvoitteensa, noudatettava näitä Sääntöjä, Tietosuojakäytäntöä, muita Baginbox.storen selkeästi ilmoittamia ehtoja ja olla rikkomatta EU:n lakeja.

5.2. Ostajan tulee maksaa tilaamansa tavarat tai palvelut ja hyväksyä ne näissä säännöissä määrätyn menettelyn mukaisesti. 

6. Myyjän oikeudet

6.1. Myyjällä on oikeus peruuttaa Ostajan tilaus ilman ennakkovaroitusta, jos Ostaja on valinnut kohdassa mainitut maksutavat.s 8.2.1 tai 8.2.2 sääntöjen mukaisesti, ei maksa tavaroita 5 (viiden) arkipäivän kuluessa.

7. Myyjän velvollisuudet

7.1. Myyjä sitoutuu toteuttamaan Ostajan tilaukset näissä säännöissä määritellyn menettelyn mukaisesti ja kommunikoimaan Ostajan kanssa Baginbox.store-verkkosivuston kautta (kun tilaus on jätetty kohdassa 3.1.1 tarkoitetulla tavalla) tai Ostajan ilmoittamien Ostajan yhteystietojen kautta (kun tilaus on tehty jollakin kohdissa 3.1.2-3.1.4.

7.2. Myyjä sitoutuu kunnioittamaan Ostajan yksityisyyttä ja käsittelemään Ostajan henkilötietoja vain Sääntöjen, Tietosuojakäytännön sekä Liettuan tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

7.3. Baginbox.store sitoutuu ilmoittamaan Ostajalle ennen tilauksen tekemistä tilauksen toteuttamisen kannalta olennaisten Baginbox.storen toimintojen keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Tietojen antaminen Baginbox.store-tilillä tai Baginbox.store verkkokauppasivustolla katsotaan asianmukaiseksi tiedoksi. Kun Ostajan tilaus on jo hyväksytty suoritettavaksi, Ostajalle ilmoitetaan tämän tilauksen toteuttamisen kannalta olennaisten Baginbox.store-toimintojen keskeyttämisestä tai lopettamisesta jollakin Ostajan ilmoittamista yhteystiedoista (puhelimitse, tekstiviestillä tai e. -posti).

7.4 Myyjä sitoutuu säännöissä määrätyin ehdoin toimittamaan Ostajan tilaamat tavarat ja ottamaan vastaan ​​Ostajan palauttamat tavarat.

7.5 Poikkeustapauksissa, objektiivisesti perustelluissa olosuhteissa, joita Myyjä ei voinut ennakoida ja valvoa etukäteen, tavaran toimitus voi viivästyä tai muuttua mahdottomaksi. Tässä tapauksessa Myyjä sitoutuu ottamaan välittömästi yhteyttä Ostajaan tilauksensa jatkotäytäntöönpanomahdollisuuksista. Myyjä voi tarjota Ostajalle vastaavan tuotteen jollakin Ostajan ilmoittamista yhteystiedoista (puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla). Mikäli ostaja ei suostu tietyn Myyjän tuotteen korvaamiseen vastaavalla tuotteella, myyjä, joka ei pysty toimittamaan ostajan valitsemaa tuotetta, sitoutuu välittömästi palauttamaan ostajalle maksamansa rahat viimeistään 5 päivän kuluessa. , jos ennakkomaksu on suoritettu, ja kaikissa tapauksissa peruuttaa tilaus.

7.6 Myyjän, joka ei hyväksy Ostajan vaatimuksia, on annettava Ostajalle yksityiskohtainen, perusteltu kirjallinen vastaus viimeistään 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa ostajan hakemuksen vastaanottamisesta, ellei Liettuan tasavallan lainsäädäntöä muuta johdu. ja Euroopan unioni määräävät toisin.

7.7. Myyjä sitoutuu täyttämään muut Liettuan tasavallan säännöissä ja säädöksissä Myyjälle asetetut velvoitteet.

8. Tuotteiden hinnoittelu, maksutapa ja ehdot 

8.1. Baginbox.storen tuotteiden hinnat on ilmoitettu euroissa, ilman kulloinkin voimassa olevaa lainsäädännön mukaista ALV:a ja muita mahdollisia veroja.

8.2. Ostaja voi maksaa tilaamansa tavarat jollakin seuraavista tavoista (valinta saattaa olla rajoitettu, joten lopullinen luettelo kyseiseen tilaukseen sovellettavista maksutavoista ilmoitetaan tilauksen yhteydessä):

8.2.1. käyttämällä sähköistä pankkipalvelua;
8.2.2. Pankkisiirto;
8.2.3. pankkikortilla;
8.2.4. muilla Baginbox.store-verkkosivustolla mainituilla tavoilla

8.3 Kun Myyjä on vastaanottanut tavaran maksun, tavaran tilaus vahvistetaan.

8.4 Hyväksymällä säännöt Myyjä lähettää tavaran ostoasiakirjat – ALV-laskut, jotka ovat myös tavaroihin sovellettavia takuuasiakirjoja – sähköisesti Ostajan rekisteröintilomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen välittömästi tilauksen suorittamisen jälkeen. ALV-laskuissa ilmoitetaan Myyjän tiedot, valitut tavarat, niiden määrä, myönnetyt alennukset, tavaran lopullinen hinta kaikkine veroineen sekä muut kirjanpitoa säätelevien säädösten edellyttämät tiedot.

8.5 Ostajan ostamien tavaroiden ALV-laskut näkyvät myös Ostajan Baginbox.store Tilillä. Kun Ostaja on jättänyt tilauksen, hän voi nähdä ja tulostaa tilauslomakkeen – ennakkomaksulaskun.

8.6. Kun Myyjä on vahvistanut tilauksen, tavaran hinta voi muuttua vain poikkeustapauksissa objektiivisista ja olennaisista syistä, jotka eivät ole Myyjästä riippuvaisia ​​(näitä syitä tukevien todisteiden läsnä ollessa). Mikäli syyt hinnanmuutokseen ovat perusteltuja ja ostaja ei tällöin suostu ostamaan tuotetta uudella hinnalla, ostaja voi peruuttaa tilauksen ilmoittamalla tästä Myyjälle Pigu.lt:n kautta 2 (kahden) työpäivän kuluessa. päivää Baginbox.store verkkokauppasivustolla ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Myyjä sitoutuu palauttamaan Ostajalle kaikki tämän peruutetun tilauksen mukaisesti maksamat summat. Hintamuutosten syyt arvioidaan tapauskohtaisesti.

Toimitus, takuu ja sopimus

9. Toimitus ja toimitus

9.1. Tilauksen yhteydessä ostajan tulee ilmoittaa toimitusosoitteeksi tarkat ja oikeat tiedot:

9.2.1. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tuotteen tarkan toimituspaikan.
9.2.2. Ostaja sitoutuu ottamaan tavarat itse vastaan. Tavaraa vastaanotettaessa on esitettävä voimassa oleva henkilötodistus (henkilökortti, passi tai uuden mallin ajokortti). Mikäli ostaja ei itse ota tavaraa vastaan, vaikka tavara on toimitettu ostajan ilmoittamaan osoitteeseen, myyjällä on oikeus siirtää tavara toiselle ostajan ilmoittamaan osoitteeseen, eikä ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle reklamaatioita koskien tavaran toimittamista väärälle henkilölle.

9.3. Tavarat toimitetaan yksinomaan Euroopan maihin. Ostajat ovat vastuussa tämän alueellisen rajoituksen tiedostamisesta ja noudattamisesta: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Moldova, Romania, Bulgaria, Kreikka, Pohjois-Makedonia, Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia Hertsegovina, Unkari, Kroatia, Slovenia, Slovakia, Itävalta, Tšekki, Saksa, Sveitsi, Italia, Monaco, Ranska, Belgia, Luxemburg, Hollanti, Espanja, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Andorra, Vatikaanikaupunki, San Marino.

9.4 Poikkeustapauksissa tavaran toimitus voi viivästyä odottamattomien, Myyjästä riippumattomien olosuhteiden vuoksi, joita Myyjä ei voinut hallita ja kohtuudella ennakoida kauppasopimusta tehtäessä. Tässä tapauksessa Myyjä sitoutuu ottamaan välittömästi yhteyttä Ostajaan ja sovittamaan toimitusehdot ja muut ehdot.

9.5 Myyjä vapautuu vastuusta tavaran toimitusaikojen rikkomisesta, jos tavaraa ei ole toimitettu Ostajalle tai sitä ei toimiteta ajallaan myyjästä riippumattomien ja/tai riippumattomien kolmansien osapuolten syyn vuoksi tai ostajasta riippumattomista syistä.

9.6. Ostajan tulee tavaraa ostajalle toimitettaessa yhdessä kuriirin kanssa tarkistaa lähetyksen ja tuotteen (tuotteiden) kunto ja allekirjoittaa lähetyksen siirto-vastaanottoasiakirja. Mikäli ostaja hyväksyy kuriirilta tilauksen, katsotaan, että tavara on luovutettu asianmukaisessa kunnossa, ilman vaurioita, joiden syynä ei voida katsoa olevan tehdasvirhe, eikä tuotteessa (tuotteista) ole epäjohdonmukaisuuksia. ) kokoonpano (kuten voidaan määrittää tavaroiden ulkoisessa tarkastuksessa). Huomattuaan, että toimitetun tuotteen pakkaus on vaurioitunut (rypistynyt, märkä tai muutoin ulkoisesti vaurioitunut), tuote (tuotteet) on vaurioitunut ja/tai tuote (tuotteet) ei ole täydellinen, ostajan tulee merkitä tämä tuotteen siirtoon – hyväksymisasiakirja ja laatia kuriirin, Baginbox.storen tai sen edustajan läsnä ollessa vapaamuotoinen asiakirja lähetyksen ja/tai tuotteen/tuotteiden rikkomisesta/vaatimuksenvastaisuudesta. Mikäli ostaja ei tee näitä toimenpiteitä, myyjä vapautuu vastuusta tavaralle aiheutuneista vahingoista, kun vahingon syntymisen syy ei ole tehdasvirhe, sekä tuotepakkauksen virheistä vain, jos nämä erot ovat todettavissa. tavaroiden ulkoisen tarkastuksen aikana.

9.7 Riski tavaroiden vahingossa tapahtuvasta katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy ostajalle siitä hetkestä, kun tavara on luovutettu ostajalle.

10. Tuotteen laatutakuu ja viimeinen käyttöpäivä

10.1. Myyjän tarjoamat tavarat ovat laadukkaita. Tuote on kuluttajan osto- ja myyntisopimuksen mukainen, jos:

10.1.1. tuote vastaa Myyjän toimittamaa kuvausta ja sillä on samat ominaisuudet kuin tuotteella, jonka Myyjä esitti esimerkkinä tai mallina mainostaessaan tuotetta Baginbox.storessa;
10.1.2. tuote soveltuu siihen tarkoitukseen, johon tämän tyyppisiä tuotteita tavallisesti käytetään;

10.2. Myyjä myöntää käyttämättömille tuotteille 1 vuoden laatutakuun. Takuuasiakirjana toimii tavaroiden takuulasku. 

11. Tavaran vaihto- ja palautusmenettely 

11.1. Mikäli Ostaja saa virheellisen tai puutteellisen tuotteen, myyjä tarjoaa hänelle palautuksen ja hyvityksen tai mahdollisuuden vaihtaa vialliset tuotteet uudella tilauksella.

11.2. Mikäli ostajalle on toimitettu väärä tavara, tulee Ostajan välittömästi, mutta viimeistään 7 (seitsemän) arkipäivän kuluessa, ilmoittaa asiasta Baginbox.storelle sähköpostitse tai soittamalla numeroon +370 633 64 143. Tällaisessa tapauksessa , Myyjä noutaa tällaiset tavarat ja vaihtaa ne sopiviin tuotteisiin. Mikäli Myyjällä ei ole tilattua tavaraa, hän palauttaa tuotteesta/tuotteista maksetut rahat Ostajalle ja noutaa väärän tilauksen. Rahat palautetaan Ostajalle välittömästi, mutta viimeistään 7 päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vastaanottanut Ostajan ilmoituksen väärän tuotteen saapumisesta.

11.3. Mikäli ostaja haluaa palauttaa kaikki laatuvaatimukset täyttävän tilauksen, tulee hänen ensin kirjoittaa osoitteeseen info@baginbox.store ja odottaa lisäohjeita. Tällaisessa tapauksessa, jos tilaus sisälsi ylimääräisiä lahjoja, myös ne tulee palauttaa käyttämättöminä ja avaamattomina. 

12. Vastuullisuus

12.1. Ostaja on vastuussa Baginbox.storen kautta tehdyistä laittomista toimista.
12.2. Rekisteröitymisen jälkeen Ostaja on vastuussa kirjautumistietojensa tallentamisesta ja/tai siirtämisestä kolmansille osapuolille. Jos Baginbox.storen tarjoamia palveluita käyttää kolmas henkilö, joka on liittynyt Baginbox.storeen Ostajan kirjautumistiedoilla, Myyjä katsoo tämän henkilön Ostajaksi.
12.3. Myyjä vapautuu kaikesta vastuusta tapauksissa, joissa vahingot aiheutuvat siitä syystä, että Ostaja ei myyjän suosituksia ja velvollisuuksiaan huomioimatta ole tutustunut näihin Sääntöihin, Tietosuojakäytäntöön, www.baginbox.store -sivuston käyttösääntöihin, vaikka hänelle annettiin tällainen mahdollisuus.

Palautukset

13.1. Palautus- ja palautuskäytäntömme on voimassa 30 päivää. Jos ostoksestasi on kulunut 30 päivää, emme voi tarjota sinulle täyttä hyvitystä tai vaihtoa.

13.2. Jotta tuotteesi voidaan palauttaa, sen on oltava käyttämätön ja samassa kunnossa kuin sen vastaanotit. Sen tulee olla myös alkuperäisessä pakkauksessa.

13.3. Suorittaaksesi palautuksesi, kirjoita meille sähköpostia osoitteeseen info@baginbox.store ja liitä mukaan palautuksen syy ja kuitti tai ostokuitti. Sen jälkeen annamme sinulle lisäohjeet palautuksen suorittamiseksi. Älä lähetä ostostasi takaisin ilmoittamatta siitä meille etukäteen.

13.4. Muistathan, että jos palautettu tilaus ei ole alkuperäisessä kunnossa, on vaurioitunut tai puuttuu osia muista kuin meidän virheestämme johtuvista syistä, emme voi palauttaa sinulle palautusta.

Palautukset

14.1. Kun palautuksesi on vastaanotettu ja tarkastettu, lähetämme sinulle sähköpostin, jossa ilmoitamme, että olemme vastaanottaneet palautetun tuotteen. Ilmoitamme sinulle myös hyvityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

14.2. Jos sinut hyväksytään, hyvityksesi käsitellään ja luottokorttiisi tai alkuperäiseen maksutapaasi lisätään automaattisesti hyvitys tietyn päivän kuluessa.

15. Myöhästyneet tai puuttuvat palautukset

15.1. Jos et ole vielä saanut hyvitystä, tarkista ensin pankkitilisi uudelleen.

15.2. Ota sitten yhteyttä luottokorttiyhtiöösi. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin hyvityksesi on virallisesti lähetetty.

15.3. Ota seuraavaksi yhteyttä pankkiisi. Käsittelyyn kuluu usein jonkin verran aikaa ennen kuin hyvitys lähetetään.

15.4. Jos olet tehnyt kaiken tämän, etkä ole vieläkään saanut hyvitystäsi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen info@baginbox.store .

16. Myyntituotteet

16.1. Myytävät tuotteet voidaan palauttaa. Tällöin hyvitys tehdään myyntihinnassa.

Vaihto

17.1. Vaihdamme tuotteet vain, jos ne ovat viallisia tai vaurioituneet. Jos sinun on vaihdettava se samaan tuotteeseen, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@baginbox.store, niin kerromme sinulle jatkotoimista.

Lahjat

18.1. Jos tuote merkittiin lahjaksi ostohetkellä ja lähetettiin suoraan sinulle, saat palautuksesi arvon vastaavan lahjahyvityksen. Kun palautettu tuote on vastaanotettu, sinulle lähetetään lahjakortti.

18.2. Jos tuotetta ei ostettaessa merkitty lahjaksi tai lahjan antaja oli lähettänyt tilauksen itselleen antaakseen sinulle myöhemmin, lähetämme lahjan antajalle hyvityksen ja hän selvittää palautuksesi.

Toimitus palaa

19.1. Palauttaaksesi tuotteesi, sinun tulee ensin lähettää meille sähköposti osoitteeseen info@baginbox.store ja saada sitten tarkemmat ohjeet tilauksen palauttamiseen.

19.2. Olet vastuussa omista toimituskuluistasi tuotteen palauttamisesta. Toimituskuluja ei palauteta. Jos saat hyvityksen, palautuksen toimituskulut vähennetään hyvityksestäsi.

19.3. Vaihdetun tuotteen saapumisaika saattaa vaihdella asuinpaikastasi riippuen.

19.4. Tavaroita palauttaessasi sinun tulee käyttää jäljitettävää lähetyspalvelua tai ostaa lähetysvakuutus. Emme takaa, että saamme palautettua tuotetta, jos tilaus lähetetään ilman jäljitystietoja.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä osoitteeseen info@baginbox.store, jos sinulla on kysyttävää hyvityksistä ja palautuksista.